Zahraniční pracovní cesta v době epidemie COVID-19

V souvislosti s epidemií koronaviru zaměstnavatelé i zaměstnanci při běžných úkolech pracovního života čelí zcela novým situacím, na které však právo zatím nenabízí jasné řešení. Pokud aktuální právní stav a zákony nedávají jasnou odpověď, pak nezbývá než se pokusit nejasnosti vyložit a vyhodnotit možná rizika. Pojďme se zaměřit na jednu z dílčích výzev,…

Rozhodovací praxe: Ústní sjednání mimořádné odměny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2020, sp. zn. 21 Cdo 4008/2018. „Ujednání o mimořádné odměně za práci z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nemusímít písemnou formu.“ [1] Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, mezi které zákoník práce [2] řadí dohodu o provedení práce a dohodu o…

Vyšší práva nad rámec zákoníku práce

Jak už to tak bývá zvykem, úprava českého pracovního práva si napříč historií prošla nemalými proměnami. Není tedy překvapením, že ještě zhruba před 15 lety bylo pracovní právo koncipováno naprosto odlišným způsobem od pracovního práva soudobého. Pracovní právo, potažmo zákoník práce, kterým se tehdejší pracovní vztahy řídily, razilo princip, který…

Rozhodovací praxe: Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018-32 „Srovnatelnost pracovních pozic ve smyslu zákoníku práce mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci neznamená, že na obdobných pracovních pozicích musí být striktně odměňováni obdobně. Znamená, že pokud jsou na obdobných pozicích odměňováni rozdílně, musí k tomu existovat ekonomicky racionální…

Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve světle nové právní úpravy

Poslední novela zákoníku práce[1] účinná od 30. července 2020 (s výjimkami, které jsou účinné od 1. ledna 2021) přinesla do oblasti pracovního práva mnoho větších i menších změn. Některými důležitými změnami jsme se již zabývali v letním shrnujícím příspěvku s názvem Velká novela zákoníku práce. Zaměřili jsme se v něm například na nový…