25. listopadu 2021

Case law: Povinnost ÚOHS zastavit správní řízení o přezkumu veřejných zakázek v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku úspěšně prošla testem ústavnosti

Nález Pl. ÚS 24/21 ze dne 2.11.2021 Ústavní soud se ve svém aktuálním rozhodnutí zabýval na první pohled sice okrajovou, ale při bližším prozkoumání nanejvýše zajímavou záležitostí z oblasti veřejných zakázek. Konkrétně se jednalo o návrh na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek[1], podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské…

Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2020

Minulý rok jsme Vám v rámci příspěvků na našem blogu přinesli stručný přehled toho podstatného, co se v roce 2019 událo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) z pohledu čísel v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami. V našem dnešním příspěvku toto téma oprášíme pro rok 2020[1]. Čísla opět rozdělíme do tří…

Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2019

Pozorní čtenáři si již všimli, že se ve svých příspěvcích věnuji z podstatné části problematice veřejných zakázek, se specifickým zaměřením na jejich přezkum. Ve svém dnešním příspěvku Vás chci seznámit s tímto tématem z jiné strany, a sice pohledem vybraných čísel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) v oblasti dozoru nad veřejnými…

Zákaz uzavření smlouvy ve veřejné zakázce

V dnešním příspěvku budeme pokračovat v našem miniseriálu, věnovaném veřejným zakázkám. V mých předchozích příspěvcích jsme se seznámili s vybranými atributy obrany proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejné zakázce ve fázi návrhového přezkumného řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“). Tématu se budeme držet i nadále, nicméně poněkud z jiné perspektivy. Za účinnosti dřívějšího…

Veřejné zakázky – vázanost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže navrhovaným nápravným opatřením

V mém minulém příspěvku nazvaném „Kauce ve veřejných zakázkách se zaměřením na její výši“ jsme odpověděli na otázku, kolik Vás to bude stát, pokud se v rámci obrany proti nesprávnému postupu zadavatele v klasické veřejné zakázce obrátíte na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) s návrhem na přezkum veřejné zakázky. Mnohé z Vás v této souvislosti…