8. září 2021

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou či rovnocennou práci v judikatuře SDEU

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci patří bez pochyby mezi základní stavební kameny unijního práva. Je zakotvena nejen v čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která je součástí primárního práva Evropské unie, ale její důležitost byla i opakovaně zdůrazňována v rozhodnutích Soudního dvora…