Rozhodovací praxe: Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018-32 „Srovnatelnost pracovních pozic ve smyslu zákoníku práce mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci neznamená, že na obdobných pracovních pozicích musí být striktně odměňováni obdobně. Znamená, že pokud jsou na obdobných pozicích odměňováni rozdílně, musí k tomu existovat ekonomicky racionální…

Rozhodovací praxe: Končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou vždy jejím posledním dnem, aneb necháte se napálit?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2020, sp. zn. 21 Cdo 2286/2018 „Klíčovým faktorem pro posouzení, zda se pracovní poměr sjednaný na dobu určitou změní výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele po uplynutí sjednané doby určité na pracovní poměr na dobu neurčitou, je projevená vůle účastníků takového pracovního poměru. Zákonné podmínky pro…

Rozhodovací praxe: Poskytnutí zápůjčky úhradou dluhů vydlužitele aneb právo musí respektovat vůli stran

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2020, sp. zn. 33 Cdo 1261/2019 „Poskytnutí zápůjčky lze vymezit i tak, že zapůjčitel uhradí za vydlužitele jeho určené dluhy. Je-li přitom poskytnutí zápůjčky vázáno na úhradu označených dluhů vydlužitele, z pohledu poskytnutí zápůjčky je podstatná úhrada takových dluhů vydlužitele. Domáhá-li se zapůjčitel…

Rozhodovací praxe: Notářský zápis s přímou vykonatelností jako prostředek k vyklizení nemovitosti?

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.5.2020, sp. zn. 26 Cdo 2085/2019 „Notářský zápis obsahující svolení povinné osoby s jeho vykonatelností, je-li jeho předmětem povinnost této osoby vyklidit nemovitost, není exekučním titulem.“ Vlastnit nemovitost bývá zpravidla příjemnou záležitostí. To se však může rychle změnit. Typickým případem bývají bývalí nájemci bytů,…

Rozhodovací praxe: Stejná pozice, ale rozdílná výše mzdy v regionech? Odteď už ne, rozhodl Nejvyšší soud

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018-228 „Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky zakotvené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod je jednou ze stěžejních ústavních zásad. Spravedlivé odměňování zaměstnance, jako jedna ze základních zásad pracovněprávních vztahů, vyjadřuje spolu s…