Předvídatelnost soudních rozhodnutí

Zásada předvídatelnosti soudního rozhodnutí společně s ochranou legitimního očekávání účastníků řízení patří mezi základní zásady spravedlivého procesu, a je tedy jedním z důležitých principů právního státu, které se uplatňují při aplikaci práva. Občanský zákoník[1] ji výslovně uvádí mezi základními zásadami ve svém § 13. S předvídatelností rozhodování souvisí tzv. překvapivé rozhodnutí, jež…