Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že pracovní poměr je nejčastěji zakládán pracovní smlouvou. Málokdo však ví, jakým způsobem pracovní smlouvu zcela vhodně a správně sepsat a jaká rozdílná práva a povinnosti plynou z na první pohled podobných ujednání, jejichž aplikace se však pro praxi může zásadně lišit. Často se v ní objevují neplatná anebo…

Velká novela zákoníku práce

Dne 10.6.2020 došlo ke schválení „velké“ novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jež byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 285/2020 (dále jen „novela“). Novela nabývá účinnosti 30.7.2020, avšak s tím, že zejména změny týkající se sdíleného pracovního místa, dovolené a náhrady…

Zaměstnavatel by si měl vždy důkladně ohlídat včasné uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci, mohl by se jinak připravit o možnost platně zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době

Zkušební doba je obecně vnímána jako velmi významný institut pracovního práva, který dává zaměstnavateli (a samozřejmě i zaměstnanci) prostor ve sjednané zkušební době uvážit, zda má zájem na dalším trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele a pokud usoudí, že takový zájem nemá, pak je mu touto cestou jednoduše umožněno pracovní…

Sjednání konkurenční doložky dle zákoníku práce a občanského zákoníku

Úvod Konkurenční doložka je obecně vnímána jako nástroj, který umožňuje podnikateli minimalizovat negativní dopady, resp. chránit své hospodářské zájmy po zániku pracovněprávních či občanskoprávních vztahů s osobami, které za působení u podnikatele nabyly takové informace, znalosti, poznatky apod., jejichž využití ze strany těchto osob – po ukončení vztahu s podnikatelem –…