Pokuty od zaměstnavatele? Až na výjimku nepřípustné.

Smluvní pokuty se v pracovněprávních vztazích, ač ve valné většině případů v rozporu se zákoníkem práce, stále objevují. Ať už jde o pokuty za pozdní příchody do práce, nevhodné oblečení anebo třeba za neuspokojivé pracovní výsledky. Přitom jediný případ, kdy je smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích zákonem připuštěna, je v souvislosti s (ne)plněním závazku zaměstnance…
11. listopadu 2020

Pokuty z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek aneb máme se bát?

Po intermezzu v podobě příspěvku na téma Notářský zápis s přímou vykonatelností jako prostředek k vyklizení nemovitosti? se vracím ke svému tradičnímu tématu, a sice k veřejným zakázkám. Dnešní článek nemá za cíl zatížit Vás podrobným výkladem legislativy, nýbrž pouze nastínit základní východiska a odpovědět na otázku položenou v názvu příspěvku. Jste-li…

Aplikace institutu vyšší moci nejen v době epidemie

Institut, který znali už Římané, je více než relevantní i dnes. Řeč je o vyšší moci, neboli vis maior – o právní skutečnosti, která je za daných podmínek nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná. Ustanovení o vyšší moci se obvykle netěší velké pozornosti, v souvislosti s epidemií viru způsobující onemocnění COVID-19 je…