Zpět

C2H

Skupina C2H pana Michala Mičky, zastřešovaná mateřskou společností C2H Equity, své podnikatelské aktivity směřuje do třech hlavních oblastí. Jsou jimi investice do private equity společností, development komerčních i rezidenčních nemovitostí a jejich akvizice spojené s následnou rekonstrukcí, a dále správa a zhodnocování rizikového (venture) kapitálu. Jedná se o rychle se rozvíjející skupinu s vysokými ambicemi, stavící na propojení znalostí a zkušeností odborníků ze všech oblastí její působnosti s efektivním způsobem vyhledávání investičních příležitostí, opírajícím se o vysoce individuální přístup celého týmu ke každému projektu.

Bohaté aktivity klienta vyžadují širokou právní podporu zohledňující nejen požadavky obecně závazných právních předpisů, ale též komerční a vyjednávací hranice každého jednotlivého případu, zahrnujícího navíc mnohdy značný počet stran s rozličnými zájmy.

Klientovi poskytujeme komplexní služby při akvizicích nových společností do jeho portfolia. Samozřejmostí je rovněž péče o korporátní záležitosti klienta, včetně vytvoření aktivitám a záměrům klienta odpovídající holdingové struktury skýtající transparentní a bezpečnou podnikatelskou platformu. Poradenství klientovi poskytujeme rovněž v oblasti závazkových vztahů, a to včetně smluv zajišťujících funkčně strukturované externí financování jednotlivých projektů.