Evidence skutečných majitelů – změny od června 2021

Celý západní svět se snaží bojovat s praním špinavých peněz, a to různými způsoby. Jedním ze způsobů, který zvolila Evropská unie, jsou evropské směrnice snažící se legislativně upravit předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nástrojem tohoto boje je rovněž tzv. evidence skutečných majitelů právnických osob. V návaznosti na…
25. února 2021

Mám software, co dál?

V článku věnovaném úskalí vendor locku jsme naznačili, že vývojem softwaru spolupráce kupujícího a tvůrce/vývojáře nekončí. Software (jehož vnější podobou je např. aplikace na mobilním telefonu), resp. jeho okolní svět je živý organismus, který se neustále proměňuje, různé jiné programy na něj útočí, proměňuje se prostředí, v němž je používán apod. A…
17. února 2021

Unikátní IT řešení jen pro jednu osobu?

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, podstatou většiny smluv týkajících se IT, je úprava autorského práva, tzv. licence. Právo rozlišuje více druhů licencí. Uvažujete-li tedy o tom, že byste chtěli vytvořit nebo si nechat vytvořit počítačový program, je třeba zvažovat právě nastavení licencí, tedy zodpovědět si otázky možností další distribuce tohoto…
11. února 2021

Právní otázky spojené s vývojem softwaru

IT právo je v současnosti rychle se rozvíjejícím segmentem trhu, v posledním roce je jeho rozvoj umocněn i situací ve společnosti – velká část života se přesouvá právě do on-line světa. Vzniká mnoho různých nových platforem, eshopů apod. Tyto platformy leckdy vznikají na zelené louce ať již přímo jako StartUp konkrétní osoby,…

Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve světle nové právní úpravy

Poslední novela zákoníku práce[1] účinná od 30. července 2020 (s výjimkami, které jsou účinné od 1. ledna 2021) přinesla do oblasti pracovního práva mnoho větších i menších změn. Některými důležitými změnami jsme se již zabývali v letním shrnujícím příspěvku s názvem Velká novela zákoníku práce. Zaměřili jsme se v něm například na nový…