Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve světle nové právní úpravy

Poslední novela zákoníku práce[1] účinná od 30. července 2020 (s výjimkami, které jsou účinné od 1. ledna 2021) přinesla do oblasti pracovního práva mnoho větších i menších změn. Některými důležitými změnami jsme se již zabývali v letním shrnujícím příspěvku s názvem Velká novela zákoníku práce. Zaměřili jsme se v něm například na nový…

Rozhodovací praxe: Končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou vždy jejím posledním dnem, aneb necháte se napálit?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2020, sp. zn. 21 Cdo 2286/2018 „Klíčovým faktorem pro posouzení, zda se pracovní poměr sjednaný na dobu určitou změní výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele po uplynutí sjednané doby určité na pracovní poměr na dobu neurčitou, je projevená vůle účastníků takového pracovního poměru. Zákonné podmínky pro…
22. října 2020

Jeden obraz vydá za tisíc slov aneb jak je to s emoji v právu

Už jste někdy v komunikaci s jinou osobou použili emoji? Nepochybujeme, že 99 % čtenářů tohoto příspěvku si na otázku odpoví kladně. Pokud se však současně domníváte, že jde o bezvýznamné vyjádření Vašeho pocitu, které nemůže mít žádné právní důsledky, musíme Vás vyvést z omylu. Je pravdou, že v lidské komunikaci vždycky převažovalo a…

Rozhodovací praxe: Poskytnutí zápůjčky úhradou dluhů vydlužitele aneb právo musí respektovat vůli stran

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2020, sp. zn. 33 Cdo 1261/2019 „Poskytnutí zápůjčky lze vymezit i tak, že zapůjčitel uhradí za vydlužitele jeho určené dluhy. Je-li přitom poskytnutí zápůjčky vázáno na úhradu označených dluhů vydlužitele, z pohledu poskytnutí zápůjčky je podstatná úhrada takových dluhů vydlužitele. Domáhá-li se zapůjčitel…