Fotografování osob a věcí na veřejnosti

Fotíte profesionálně zrcadlovkou, digitálním foťákem na dovolené, nebo jen čas od času mobilem? Bez ohledu na druh preferovaného zařízení dáváte vzniknout právně relevantním situacím. Cílem dnešního článku proto není nic jiného, než se ve stručnosti blíže zaměřit na legislativní limity fotografování osob a věcí na veřejnosti a na veřejném prostranství.…

Cyklista na silnici patří, tedy alespoň dle navržené novely zákona o silničním provozu

Ať už v pedálech jízdního kola dojíždíte do práce, trávíte víkendy s rodinou, nebo zda na sedle kola trávíte značnou část svého volného času, bude Vás jistě zajímat navrhovaná změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu) a zákona č.…

Rozhodovací praxe: Stejná pozice, ale rozdílná výše mzdy v regionech? Odteď už ne, rozhodl Nejvyšší soud

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018-228 „Právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky zakotvené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod je jednou ze stěžejních ústavních zásad. Spravedlivé odměňování zaměstnance, jako jedna ze základních zásad pracovněprávních vztahů, vyjadřuje spolu s…

Teritorialita exekutorů – výhody a nevýhody

Jaké jsou důvody pro (ne)zavedení teritoriality soudních exekutorů? Dne 2.10.2018 byl skupinou poslanců předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh novely zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). Oproti současnému stavu, kdy si libovolného soudního exekutora může vybrat oprávněný (věřitel), by s účinností novely vykonával…