24. března 2020

Kauce ve veřejných zakázkách se zaměřením na její výši

Dovolím si tvrdit, že drtivá většina dodavatelů, kteří se v rámci své podnikatelské činnosti setkávají s problematikou účasti ve veřejných zakázkách, již ve své praxi řešila situaci, kdy se chtěla či musela bránit proti nesprávnému postupu zadavatele ve veřejné zakázce, které se daný dodavatel chtěl účastnit či se jí přímo účastnil. Nejeden…
17. února 2020

Korporátní dluhopisy pohledem emitenta investora v kostce

V poslední době se stále více skloňuje jedno téma, a to téma korporátních dluhopisů, které můžeme pro naše účely stručně charakterizovat jako dluhopisy vydávané obchodními společnostmi, případně družstvy. Na trhu korporátních dluhopisů se pak střetávají dvě klíčové osoby, a to: emitent dluhopisů jako osoba vydávající dluhopisy a zajišťující si jejich prostřednictvím…

Přehled praktických právních a daňových novinek v roce 2020

Připravili jsme pro Vás přehled nejvýraznějších praktických novinek v oblasti práva a daní, které buď již od 1. ledna 2020 nastaly nebo se očekává, že nastanou v průběhu roku 2020.   PRÁVO NEMOVITOSTÍ Zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí Od počátku roku je nutné počítat se zvýšenými náklady spojenými především…