17. března 2021

Zápůjčka sjednaná jen jedním z manželů

Se vznikem manželství (pomineme-li eventualitu tzv. předmanželské smlouvy) dochází ze zákona také ke vzniku společného jmění manželů jako majetkového uspořádání mezi manžely, jehož cílem je zjednodušeně řečeno vytvořit formu bezpodílového spoluvlastnictví mezi lidmi, kteří se zavázali býti sami sobě oporou, „dokud je smrt nerozdělí“. Jedná se tak o jeden ze…

Vyšší práva nad rámec zákoníku práce

Jak už to tak bývá zvykem, úprava českého pracovního práva si napříč historií prošla nemalými proměnami. Není tedy překvapením, že ještě zhruba před 15 lety bylo pracovní právo koncipováno naprosto odlišným způsobem od pracovního práva soudobého. Pracovní právo, potažmo zákoník práce, kterým se tehdejší pracovní vztahy řídily, razilo princip, který…

Rozhodovací praxe: Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018-32 „Srovnatelnost pracovních pozic ve smyslu zákoníku práce mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci neznamená, že na obdobných pracovních pozicích musí být striktně odměňováni obdobně. Znamená, že pokud jsou na obdobných pozicích odměňováni rozdílně, musí k tomu existovat ekonomicky racionální…

Stravenkový paušál, zjednodušení stravovacích benefitů již na obzoru?

V připravovaném daňovém balíčku pro rok 2021, přesněji v návrhu novely zákona o daních z příjmů, najdeme novinku tzv. stravenkového paušálu. Co tento pojem vlastně znamená? Jaké změny s sebou přinese? Které výhody z něj pro širokou veřejnost mohou plynout? Na tyto otázky se společně zkusíme v následujících několika odstavcích najít kýžené odpovědi. V podstatě se…