Online soudní jednání

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla do běžného chodu soudů po celém světě. Možná ale paradoxně může přispět k urychlení elektronizace justice a soudních jednání a zároveň také ke zlepšení hospodárnosti soudních řízení. Ministerstvo spravedlnosti České republiky již v současné době, z velké míry v reakci na Covid-19, pracuje na přípravě jak provizorního, tak dlouhodobého legislativního…
6. října 2021

Cookies a jejich právní regulace v plánovaném ePrivacy nařízení

Pravděpodobně jste se s tím už setkali, při brouzdání po internetu jste navštívili novou webovou stránku, na které Vás oznámení informuje o tom, že stránka používá soubory cookie k Vašemu sledování, a žádá Vás, abyste s tím souhlasili. Stránka Vás vyzve, abyste si přečetli její zásady používání souborů cookie (což, buďme…

Rozesílání obchodních sdělení elektronickou formou

Obchodním sdělením se rozumí všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem[1] nebo vykonává regulovanou činnost. Tato definice a obecně podmínky šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků jsou upraveny v zákoně č. 480/2004 Sb.,…

Obchodní podíl a vypořádání společného jmění manželů při rozvodu

Majetkové manželské právo, a především institut společného jmění manželů (dále jen „SJM“), jakožto dominantní podstata úpravy majetkových práv a povinností manželů, jsou v našem českém právním řádu upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanovení §708 a násl. Ten manželům umožňuje tři způsoby uspořádání…

Omnibus směrnice, reakce na digitalizaci spotřebitelských vztahů – část 2.

V předchozí první části článku jsme se soustředili na obecné změny a rozšíření práv spotřebitelů, ke kterým se samozřejmě vážou i nové povinnosti obchodníků. A když jsou zavedeny určitá práva a povinnosti, tak je vždy nutné zajistit i určitý rámec, který napomůže jejich vymáhání, což také bude hlavním tématem dnešní druhé…