Projev zásady materiální publicity v procesu akvizice společnosti

Rčení nevědomost je sladká jistě většina z nás už někdy slyšela, avšak ze zkušenosti víme, že existují případy, kdy bychom radši věděli, případně dokonce měli vědět. Jak je tomu ve vztahu akvizičních smluv a zásady materiální publicity a co tyto dva instituty vůbec znamenají, Vám v krátkosti představíme níže. Zásada materiální publicity…
30. června 2021

Tajně pořízený záznam jako (ne)přípustný důkaz v soudním řízení

V dnešním příspěvku si přiblížíme problematiku nepřípustnosti důkazu tajně pořízeným záznamem v soudním řízení. Tajně pořízený záznam lze chápat jako hlasovou či obrazovou nahrávku, která byla pořízena bez souhlasu nahrávané osoby (odhlížíme zde přitom od situací, kdy souhlasu nahrávané osoby ze zákona není třeba, jako například jedná-li se o pořízení záznamu na základě…