Základní pravidla pro fungování na sociálních sítích – reklama a spotřebitelské soutěže

Příspěvek si klade za cíl představit základní pravidla pro fungování na sociálních sítích, a to zejména v kontextu regulace reklamy či spotřebitelských soutěží, neboť s těmito dvěma fenomény se lze na sociálních sítích setkat nejčastěji (z hlediska oblastí, které jsou specificky regulovány). Zároveň si ale mnoho uživatelů (ať již spotřebitelů či podnikatelů)…

Jednostranné odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky ve světle současné judikatury

Konkurenční doložka je institut, který na základě smluvního ujednání umožňuje omezit zaměstnance ve výkonu výdělečné činnosti poté, co je ukončen pracovní poměr mezi ním a jeho současným zaměstnavatelem. Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou smluvně dohodnout, že po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku po jeho skončení, nebude…

Evidence skutečných majitelů – změny od června 2021

Celý západní svět se snaží bojovat s praním špinavých peněz, a to různými způsoby. Jedním ze způsobů, který zvolila Evropská unie, jsou evropské směrnice snažící se legislativně upravit předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nástrojem tohoto boje je rovněž tzv. evidence skutečných majitelů právnických osob. V návaznosti na…