Rozhodovací praxe: Kupuji dům či byt aneb musí mě zajímat, jestli s prodejem souhlasí manžel prodávajícího?

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 3017/2019-125 ze dne 2.6.2020 „Souhlas manžela k prodeji domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a kterého je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, je nutný i tehdy, pokud druhý manžel nemá k tomuto domu či bytu vlastnické…

Rozhodovací praxe: Rovné zacházení s přidělenými agenturními a srovnatelnými kmenovými zaměstnanci

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29.5.2020, sp. zn. 2 Ads 335/2018-32 „Srovnatelnost pracovních pozic ve smyslu zákoníku práce mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci neznamená, že na obdobných pracovních pozicích musí být striktně odměňováni obdobně. Znamená, že pokud jsou na obdobných pozicích odměňováni rozdílně, musí k tomu existovat ekonomicky racionální…

Fotografování osob a věcí na veřejnosti

Fotíte profesionálně zrcadlovkou, digitálním foťákem na dovolené, nebo jen čas od času mobilem? Bez ohledu na druh preferovaného zařízení dáváte vzniknout právně relevantním situacím. Cílem dnešního článku proto není nic jiného, než se ve stručnosti blíže zaměřit na legislativní limity fotografování osob a věcí na veřejnosti a na veřejném prostranství.…

Stravenkový paušál, zjednodušení stravovacích benefitů již na obzoru?

V připravovaném daňovém balíčku pro rok 2021, přesněji v návrhu novely zákona o daních z příjmů, najdeme novinku tzv. stravenkového paušálu. Co tento pojem vlastně znamená? Jaké změny s sebou přinese? Které výhody z něj pro širokou veřejnost mohou plynout? Na tyto otázky se společně zkusíme v následujících několika odstavcích najít kýžené odpovědi. V podstatě se…