Odvolatelnost vedoucích zaměstnanců ve světle nové právní úpravy

Poslední novela zákoníku práce[1] účinná od 30. července 2020 (s výjimkami, které jsou účinné od 1. ledna 2021) přinesla do oblasti pracovního práva mnoho větších i menších změn. Některými důležitými změnami jsme se již zabývali v letním shrnujícím příspěvku s názvem Velká novela zákoníku práce. Zaměřili jsme se v něm například na nový…
11. listopadu 2020

Pokuty z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek aneb máme se bát?

Po intermezzu v podobě příspěvku na téma Notářský zápis s přímou vykonatelností jako prostředek k vyklizení nemovitosti? se vracím ke svému tradičnímu tématu, a sice k veřejným zakázkám. Dnešní článek nemá za cíl zatížit Vás podrobným výkladem legislativy, nýbrž pouze nastínit základní východiska a odpovědět na otázku položenou v názvu příspěvku. Jste-li…

Rozhodovací praxe: Končí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou vždy jejím posledním dnem, aneb necháte se napálit?

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.4.2020, sp. zn. 21 Cdo 2286/2018 „Klíčovým faktorem pro posouzení, zda se pracovní poměr sjednaný na dobu určitou změní výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele po uplynutí sjednané doby určité na pracovní poměr na dobu neurčitou, je projevená vůle účastníků takového pracovního poměru. Zákonné podmínky pro…