Zrušení letu nejen za aktuální mimořádné situace a související nároky cestujících

Opětovný nárůst počtu nakažených novým onemocněním COVID-19 vede řadu evropských zemí ke zpřísnění hygienických a ochranných opatření, včetně podmínek vstupu a pobytu na jejich území. Lze předpokládat, že přijatá opatření v té které zemi se přímo projeví v poptávce o cestu do těchto zemí, včetně poptávky po leteckých spojích. Se…
22. října 2020

Jeden obraz vydá za tisíc slov aneb jak je to s emoji v právu

Už jste někdy v komunikaci s jinou osobou použili emoji? Nepochybujeme, že 99 % čtenářů tohoto příspěvku si na otázku odpoví kladně. Pokud se však současně domníváte, že jde o bezvýznamné vyjádření Vašeho pocitu, které nemůže mít žádné právní důsledky, musíme Vás vyvést z omylu. Je pravdou, že v lidské komunikaci vždycky převažovalo a…

Jak na zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek aneb víte, jak si zajistit právní ochranu významné hodnoty, na kterou si nelze sáhnout?

Užíváte v rámci svého podnikání jedinečné logo, označení výrobku či služby a rádi byste docílili ochrany takového označení a zabránili jeho případnému zneužití třetími osobami? V takovém případě Vám poslouží jako základní prostředek ochrany zápis tohoto označení jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Registrací ochranné známky totiž získá její vlastník výlučné…

Rozhodovací praxe: Poskytnutí zápůjčky úhradou dluhů vydlužitele aneb právo musí respektovat vůli stran

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2020, sp. zn. 33 Cdo 1261/2019 „Poskytnutí zápůjčky lze vymezit i tak, že zapůjčitel uhradí za vydlužitele jeho určené dluhy. Je-li přitom poskytnutí zápůjčky vázáno na úhradu označených dluhů vydlužitele, z pohledu poskytnutí zápůjčky je podstatná úhrada takových dluhů vydlužitele. Domáhá-li se zapůjčitel…

Cyklista na silnici patří, tedy alespoň dle navržené novely zákona o silničním provozu

Ať už v pedálech jízdního kola dojíždíte do práce, trávíte víkendy s rodinou, nebo zda na sedle kola trávíte značnou část svého volného času, bude Vás jistě zajímat navrhovaná změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu) a zákona č.…