Smysluplné partnerství

O nás

Jsme ryze česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice České republiky.

Tvoříme s klienty úzký partnerský vztah umožňující efektivní řešení skutečných problémů a výzev jejich podnikání za pomoci nejúčinnějších nástrojů v oblasti právního poradenství.

k.law jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

„Žijeme s Vámi příběh Vašeho byznysu“

Za klíč ke kvalitnímu poradenství považujeme pochopení oborů i trhů, v nichž naši klienti působí. Právě z něho plyne naše přidaná hodnota v podobě hlubokého porozumění obchodním zájmům klientů, díky jejichž znalosti dokážeme zvolit vždy to pro ně nejvhodnější právní řešení.

V každém případě hledáme a nabízíme řešení, která jsou maximálně efektivní v reálném čase, nikoliv v praxi nepoužitelná akademická doporučení.

Více o k.law

Tým k.law

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát

Vít Kučera je zakladatelem a jediným společníkem kanceláře, tvůrcem její vize a garantem jejích hodnot. V advokátní praxi se zaměřuje především na soudní spory a akviziční poradenství. Věnuje se rovněž péči o strategické klienty kanceláře. Vyhledává neobvyklé případy a situace vyžadující kreativní a inovativní přístup.
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka

Petra Stoklasová je partnerkou kanceláře a odborným garantem významné části jejích výstupů. Stará se rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře. Její specializací je korporátní a závazkové právo.
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát

Michal Kapitán je partnerem kanceláře. Ve své advokátní praxi se zaměřuje, mimo jiné, na právo veřejných zakázek. Za svou práci získal několik ocenění, mezi nimi pak i cenu Finance Monthly Global Awards 2018 – sektorový vítěz – Procurement Law Firm of the Year – Česká republika a cenu Lawyer Monthly - Legal Awards 2018 – vítěz v kategorii – Procurement – Law Firm of the Year – Česká republika. Michal se s kolegy stará rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře.
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka

Marie Timoščuková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v naší kanceláři působí od roku 2017. Podílí se na poskytování poradenství klíčovým klientům kanceláře, přičemž se specializuje zejména na pracovní právo, a dále smluvní a sporovou agendu.
Kateřina Smolíková

Kateřina Smolíková

advokátka

Kateřina Smolíková do advokátní kanceláře nastoupila z Ministerstva spravedlnosti, kde se podílela na rekodifikaci soukromého práva. Po dokončení rekodifikace se obrátila z teoretického pohledu na právo k jeho praktickému uplatňování a začala se věnovat smluvnímu právu, zejména se zaměřením na IT oblast. Kromě této oblasti se věnuje také rodinnému právu.
Tereza Procházkovát

Tereza Procházková

advokátka

Tereza Procházková se specializuje zejména na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu. V rámci své dosavadní praxe byla členem právních týmů při poskytování komplexního právního poradenství mimo jiné u řady významných vnitrostátních, ale i mezinárodních akvizic v oblasti nemovitostí. V průběhu magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Kent ve Velké Británii.
Tomáš Linhartt

Tomáš Linhart

advokátní koncipient

Tomáš Linhart získal své teoretické znalosti na právnických fakultách Univerzity Palackého v Olomouci a Northumbria University at Newcastle. Odborně se zaměřuje především na právo obchodních korporací, závazkové právo a civilní soudní řízení, v jejichž rámci spolu s advokáty kanceláře poskytuje úplný právní servis.
Valentina Aulisaa

Valentina Aulisa

advokátní koncipientka

Valentina Aulisa absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci advokátní kanceláře se ve spolupráci s advokáty podílí na komplexním poskytování právního poradenství především v oblasti práva obchodních korporací a závazkového práva.
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

právní asistent

Patrik Šimonek je jako právní asistent studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje plynulý chod naší kanceláře. Na starosti má především vyhledávání relevantních informací pro klienty, přípravu právních dokumentů a administrativní podporu svých kolegů. Nedílnou součástí Patrikovy náplně práce je také komunikace s jednotlivými institucemi.
Kateřina Švecová

Kateřina Švecová

advokátní koncipientka

Kateřina Švecová získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Eberhard Karls Universität v německém Tübingenu, kde absolvovala postgraduální program v oblasti práva mezinárodních soukromoprávních vztahů. V kanceláři se věnuje především závazkovému právu a právu obchodních korporací. Pravidelně přispívá odbornými znalostmi při hledání řešení v kauzách s mezinárodním přesahem.
Jakub Charvát

Jakub Charvát

právní asistent

Jakub Charvát je právním asistentem studujícím druhý ročník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle standardní advokátní praxe se zajímá zejména o ústavní právo a ekonomii. V rámci kanceláře se zabývá zejména právními rešeršemi pro klienty, překlady právních textů či přípravou právních dokumentů pod vedením zkušenějších kolegů.
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent

Mazin Thabet, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zastává v kanceláři pozici právního asistenta. Pro advokáty a advokátní koncipienty zajišťuje v konkrétních případech zpracovávání rešerší analyzováním právních předpisů a aktuální soudní praxe, přípravu a kontrolu právní dokumentace.
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

vedoucí kanceláře

Kateřina Bártová studuje poslední ročník bakalářského studia na Vysoké škole finanční a správní, kde je jejím oborem právo v podnikání. V kanceláři působí jako vedoucí kanceláře a má tak na starosti její každodenní bezproblémový chod, správu administrativní agendy a administrativní podporu celé kanceláře.
Kontaktujte nás

Reference

Naše specializace

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení i mimosoudní řešení sporů pokládáme za jednu z našich klíčových specializací. Stovky hodin v soudních síních napříč Českou republikou nám umožňují zvolit od samého počátku správnou strategii a seznámit klienta s pravděpodobným vývojem sporu, stejně jako s výsledkem, který může realisticky očekávat.

Více o specializaci

Fúze a akvizice (M & A)

Podíleli jsme se na řadě akvizic v klíčových oborech nejen české ekonomiky, díky čemuž jsme schopni navrhnout unikátní řešení směřující přímo ke klientem požadovanému výsledku, a to při absolutní minimalizaci rizika. Spolupracujeme s profesionálními investory a s poradenskými společnostmi, díky čemuž máme neustále aktuální informace o dění na trzích, stejně jako o světových trendech v oblasti M & A.

Více o specializaci

Sportovní právo

Máme obsáhlou praxi s poskytováním právního poradenství při významných sportovních událostech v České republice i v zahraničí. Výjimečný vhled do fungování sportovních klubů a znalost problémů, které řeší profesionální sportovci v průběhu své kariéry, nám umožňují nabídnout ojedinělou kvalitu služeb každému, kdo se pohybuje v oblasti především profesionálního sportu.

Více o specializaci

Korporátní právo

Komplexní péče o klienty samozřejmě zahrnuje právní podporu ve všech oblastech práva obchodních společností. Tvoříme vnitrostátní i mezinárodní holdingové struktury a společnostem poskytujeme úplnou právní podporu po celou dobu jejich existence.

Více o specializaci

Smluvní právo

Smluvní vztahy jsou součástí denního podnikání všech našich klientů. Cílem naší práce je zajištění dostatečné ochrany všem jejich podnikatelským zájmům. Smlouvy přitom komponujeme tak, aby pro podnikání nebyly překážkou, ale přínosem.

Více o specializaci

Soutěžní právo

Právní poradenství poskytujeme při řešení obchodních případů z oblasti nekalé soutěže či v rámci činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s vysokou mírou úspěšnosti při plnění předem definovaných zájmů a potřeb klientů.

Více o specializaci

Stavebnictví a nemovitosti

Zkušenosti s komerčními i rezidenčními nemovitostními projekty, ať už v přípravných či v počátečních fázích realizace, nebo při pozdějším nákupu či následném prodeji nemovitostí, nám umožňují nabídnout našim klientům úplnou právní podporu v oblasti developmentu a real estate.

Více o specializaci

Ochrana průmyslového vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je mnohdy jedním z hlavních aktiv řady našich klientů. Díky tomu jsme si vytvořili komplexní soubor znalostí a zkušeností souvisejících s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví.

Více o specializaci

Bankovnictví, finance a investice

Velké cíle a plány mnohdy znamenají taktéž vysokou finanční náročnost. Našim klientům proto poskytujeme veškeré právní poradenství při jednání s bankami i s privátními investory.

Více o specializaci

E-commerce

Internet je fenoménem dnešní doby a jeho využívání pro obchodní transakce je stále častěji součástí běžného života. Již od dob před počátkem tohoto trendu klientům z oblastí online prodeje, online marketingu či tvorby software a webových rozhraní poskytujeme potřebnou právní podporu.

Více o specializaci

Blog

8. září 2021

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou či rovnocennou práci v judikatuře SDEU

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci patří bez pochyby mezi základní stavební kameny unijního práva. Je zakotvena nejen v čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která je součástí primárního práva Evropské unie, ale její důležitost byla i opakovaně zdůrazňována v rozhodnutích Soudního dvora…

Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2020

Minulý rok jsme Vám v rámci příspěvků na našem blogu přinesli stručný přehled toho podstatného, co se v roce 2019 událo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) z pohledu čísel v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami. V našem dnešním příspěvku toto téma oprášíme pro rok 2020[1]. Čísla opět rozdělíme do tří…

Znáte rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zaměstnance?

Pro řádný výkon sjednané práce zaměstnancem je zpravidla nezbytné, aby se zaměstnanec kontinuálně odborně rozvíjel. Odborný rozvoj zaměstnanců reflektuje ostatně také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce). Ten ve svém ustanovení § 227 stanoví, že odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a…
19. srpna 2021

Velká exekuční novela – dlužníci

V minulém příspěvku jsme se věnovali exekuční novele z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů dlužníků, kdy z pohledu věřitele byl nejvýznamnější novinkou institut zastavení exekuce pro nevymahatelnost po uplynutí určité doby. V tomto příspěvku se budeme věnovat k dopadům novely na dlužníka (povinného). Již z podstaty účelu novely plyne, že díky ní budou práva dlužníka posílena. O…