Smysluplné partnerství

O nás

Jsme ryze česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice České republiky.

Tvoříme s klienty úzký partnerský vztah umožňující efektivní řešení skutečných problémů a výzev jejich podnikání za pomoci nejúčinnějších nástrojů v oblasti právního poradenství.

k.law jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

„Žijeme s Vámi příběh Vašeho byznysu“

Za klíč ke kvalitnímu poradenství považujeme pochopení oborů i trhů, v nichž naši klienti působí. Právě z něho plyne naše přidaná hodnota v podobě hlubokého porozumění obchodním zájmům klientů, díky jejichž znalosti dokážeme zvolit vždy to pro ně nejvhodnější právní řešení.

V každém případě hledáme a nabízíme řešení, která jsou maximálně efektivní v reálném čase, nikoliv v praxi nepoužitelná akademická doporučení.

Více o k.law

Tým k.law

Vít Kučera

Vít Kučera

advokát

Vít Kučera je zakladatelem a jediným společníkem kanceláře, tvůrcem její vize a garantem jejích hodnot. V advokátní praxi se zaměřuje především na soudní spory a akviziční poradenství. Věnuje se rovněž péči o strategické klienty kanceláře. Vyhledává neobvyklé případy a situace vyžadující kreativní a inovativní přístup.
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

advokátka

Petra Stoklasová je partnerkou kanceláře a odborným garantem významné části jejích výstupů. Stará se rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře. Její specializací je korporátní a závazkové právo.
Michal Kapitán

Michal Kapitán

advokát

Michal Kapitán je partnerem kanceláře. Ve své advokátní praxi se zaměřuje, mimo jiné, na právo veřejných zakázek. Za svou práci získal několik ocenění, mezi nimi pak i cenu Finance Monthly Global Awards 2018 – sektorový vítěz – Procurement Law Firm of the Year – Česká republika a cenu Lawyer Monthly - Legal Awards 2018 – vítěz v kategorii – Procurement – Law Firm of the Year – Česká republika. Michal se s kolegy stará rovněž o profesní rozvoj mladších členů advokátní kanceláře.
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

advokátka

Marie Timoščuková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v naší kanceláři působí od roku 2017. Podílí se na poskytování poradenství klíčovým klientům kanceláře, přičemž se specializuje zejména na pracovní právo, a dále smluvní a sporovou agendu.
Klára Muchová

Klára Muchová

advokátka

Klára se věnuje převážně obecnému závazkovému právu a sporné agendě. V rámci své dosavadní praxe se podílela na významných národních i mezinárodních transakcích a poskytovala právní poradenství zejména při (insolvenčních) incidenčních sporech. Zkušenosti má také s právem nemovitostí a pracovním právem. Kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy vystudovala také Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Nebraska – Lincoln v USA.
Tereza Procházkovát

Tereza Procházková

advokátka

Tereza Procházková se specializuje zejména na korporátní a závazkové právo, nemovitostní právo a sporovou agendu. V rámci své dosavadní praxe byla členem právních týmů při poskytování komplexního právního poradenství mimo jiné u řady významných vnitrostátních, ale i mezinárodních akvizic v oblasti nemovitostí. V průběhu magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na University of Kent ve Velké Británii.
Soňa Soukupová

Soňa Soukupová

advokátní koncipientka

Soňa Soukupová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě toho studovala také v Rakousku na Universität Salzburg. V průběhu studia sbírala zkušenosti v advokátní kanceláři, na Ministerstvu spravedlnosti či na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 10. V kanceláři se spolu s ostatními advokáty podílí na poskytování kompletního právního servisu.
Tomáš Linhartt

Tomáš Linhart

advokátní koncipient

Tomáš Linhart získal své teoretické znalosti na právnických fakultách Univerzity Palackého v Olomouci a Northumbria University at Newcastle. Odborně se zaměřuje především na právo obchodních korporací, závazkové právo a civilní soudní řízení, v jejichž rámci spolu s advokáty kanceláře poskytuje úplný právní servis.
Valentina Aulisaa

Valentina Aulisa

advokátní koncipientka

Valentina Aulisa absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci advokátní kanceláře se ve spolupráci s advokáty podílí na komplexním poskytování právního poradenství především v oblasti práva obchodních korporací a závazkového práva.
Kateřina Švecová

Kateřina Švecová

advokátní koncipientka

Kateřina Švecová získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Eberhard Karls Universität v německém Tübingenu, kde absolvovala postgraduální program v oblasti práva mezinárodních soukromoprávních vztahů. V kanceláři se věnuje především závazkovému právu a právu obchodních korporací. Pravidelně přispívá odbornými znalostmi při hledání řešení v kauzách s mezinárodním přesahem.
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

právní asistent

Patrik Šimonek je jako právní asistent studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje plynulý chod naší kanceláře. Na starosti má především vyhledávání relevantních informací pro klienty, přípravu právních dokumentů a administrativní podporu svých kolegů. Nedílnou součástí Patrikovy náplně práce je také komunikace s jednotlivými institucemi.
Mazin Thabet

Mazin Thabet

právní asistent

Mazin Thabet, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zastává v kanceláři pozici právního asistenta. Pro advokáty a advokátní koncipienty zajišťuje v konkrétních případech zpracovávání rešerší analyzováním právních předpisů a aktuální soudní praxe, přípravu a kontrolu právní dokumentace.
Sára Svobodová

Sára Svobodová

právní asistent

Sára Svobodová, která je studentkou třetího ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, působí v kanceláři jako právní asistentka. V rámci své praxe se podílí zejména na zpracování právních rešerší pro klienty, analýze relevantních právních předpisů a judikatury k případům, překladům a kontrole právních dokumentů.
Alžběta Žáková

Alžběta Žáková

právní asistent

Alžběta Žáková je studentkou druhého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v kanceláři působí jako právní asistentka. Zabývá se přípravou a kontrolou právních dokumentů, překlady právních textů a zajišťuje celkovou rešeršní a administrativní podporu svých kolegů.
Josef Zumr

Josef Zumr

právní asistent

Josef Zumr je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V kanceláři zastává pozici právního asistenta. Jeho náplní práce je především analyzování právních problémů, příprava dokumentů, překlad právních textů a administrativní podpora týmu kanceláře.
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

vedoucí kanceláře

Kateřina Bártová má vystudovaného bakaláře v oboru právo v podnikání a i díky tomu se dobře orientuje v právnickém prostředí. Ve studiu pokračuje i nadále, na Karlově univerzitě se věnuje magisterskému oboru se zaměřením na bezpečnostní problematiku. V kanceláři zastupuje místo office managerky, má na starosti každodenní bezproblémový chod kanceláře a kompletní správu administrativní agendy.
Kontaktujte nás

Reference

Naše specializace

Soudní a rozhodčí řízení

Soudní a rozhodčí řízení i mimosoudní řešení sporů pokládáme za jednu z našich klíčových specializací. Stovky hodin v soudních síních napříč Českou republikou nám umožňují zvolit od samého počátku správnou strategii a seznámit klienta s pravděpodobným vývojem sporu, stejně jako s výsledkem, který může realisticky očekávat.

Více o specializaci

Fúze a akvizice (M & A)

Podíleli jsme se na řadě akvizic v klíčových oborech nejen české ekonomiky, díky čemuž jsme schopni navrhnout unikátní řešení směřující přímo ke klientem požadovanému výsledku, a to při absolutní minimalizaci rizika. Spolupracujeme s profesionálními investory a s poradenskými společnostmi, díky čemuž máme neustále aktuální informace o dění na trzích, stejně jako o světových trendech v oblasti M & A.

Více o specializaci

Sportovní právo

Máme obsáhlou praxi s poskytováním právního poradenství při významných sportovních událostech v České republice i v zahraničí. Výjimečný vhled do fungování sportovních klubů a znalost problémů, které řeší profesionální sportovci v průběhu své kariéry, nám umožňují nabídnout ojedinělou kvalitu služeb každému, kdo se pohybuje v oblasti především profesionálního sportu.

Více o specializaci

Korporátní právo

Komplexní péče o klienty samozřejmě zahrnuje právní podporu ve všech oblastech práva obchodních společností. Tvoříme vnitrostátní i mezinárodní holdingové struktury a společnostem poskytujeme úplnou právní podporu po celou dobu jejich existence.

Více o specializaci

Smluvní právo

Smluvní vztahy jsou součástí denního podnikání všech našich klientů. Cílem naší práce je zajištění dostatečné ochrany všem jejich podnikatelským zájmům. Smlouvy přitom komponujeme tak, aby pro podnikání nebyly překážkou, ale přínosem.

Více o specializaci

Soutěžní právo

Právní poradenství poskytujeme při řešení obchodních případů z oblasti nekalé soutěže či v rámci činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s vysokou mírou úspěšnosti při plnění předem definovaných zájmů a potřeb klientů.

Více o specializaci

Stavebnictví a nemovitosti

Zkušenosti s komerčními i rezidenčními nemovitostními projekty, ať už v přípravných či v počátečních fázích realizace, nebo při pozdějším nákupu či následném prodeji nemovitostí, nám umožňují nabídnout našim klientům úplnou právní podporu v oblasti developmentu a real estate.

Více o specializaci

Ochrana průmyslového vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je mnohdy jedním z hlavních aktiv řady našich klientů. Díky tomu jsme si vytvořili komplexní soubor znalostí a zkušeností souvisejících s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví.

Více o specializaci

Bankovnictví, finance a investice

Velké cíle a plány mnohdy znamenají taktéž vysokou finanční náročnost. Našim klientům proto poskytujeme veškeré právní poradenství při jednání s bankami i s privátními investory.

Více o specializaci

E-commerce

Internet je fenoménem dnešní doby a jeho využívání pro obchodní transakce je stále častěji součástí běžného života. Již od dob před počátkem tohoto trendu klientům z oblastí online prodeje, online marketingu či tvorby software a webových rozhraní poskytujeme potřebnou právní podporu.

Více o specializaci

Blog

25. listopadu 2021

Case law: Povinnost ÚOHS zastavit správní řízení o přezkumu veřejných zakázek v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku úspěšně prošla testem ústavnosti

Nález Pl. ÚS 24/21 ze dne 2.11.2021 Ústavní soud se ve svém aktuálním rozhodnutí zabýval na první pohled sice okrajovou, ale při bližším prozkoumání nanejvýše zajímavou záležitostí z oblasti veřejných zakázek. Konkrétně se jednalo o návrh na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek[1], podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské…
18. listopadu 2021

Problematika offshore společností

Pojmy jako offshore či offshore společnost byly v posledních měsících velmi často skloňovány napříč médii, a to zejména v souvislosti s kauzou Pandora Papers, která se dotkla i našeho současného premiéra v demisi. Co ale tyto pojmy vlastně znamenají a co to ta offshore společnost vlastně je? Definici lze jednoduše odvodit doslovným…

Lze chránit zvuk podnikání?

Všichni známe zvuk otevírání plechovky s nápojem. Je možné zvuk, který podnikatel považuje za charakteristický pro jeho výrobek, registrovat jako ochrannou známku? V červenci 2021 se Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) poprvé vyjádřil k parametrům zvuku pro jeho zapsání jako zvukové ochranné známky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze…

Online soudní jednání

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla do běžného chodu soudů po celém světě. Možná ale paradoxně může přispět k urychlení elektronizace justice a soudních jednání a zároveň také ke zlepšení hospodárnosti soudních řízení. Ministerstvo spravedlnosti České republiky již v současné době, z velké míry v reakci na Covid-19, pracuje na přípravě jak provizorního, tak dlouhodobého legislativního…